Rodzinne Domy Fundacji HAPPY KIDS

Już sama nazwa wskazuje, że Rodzinne Domy Fundacji nastawione są na pomoc dziecku, na stworzenie mu choćby namiastki rodziny oraz ofiarowanie domu, w którym znajdzie swój azyl i rodziców, którzy mają taki zawód z kwalifikacji i powołania. Nazwa Rodzinne Domy bierze się również stąd, że siłą wspierającą pozostają dziadkowie, obdarzeni naraz gromadką wnuków, śpieszący z pomocą niemal na każde wezwanie swym dorosłym dzieciom.

Bardzo istotnym działaniem opiekunów jest współpraca z rodzinami biologicznymi i ośrodkami adopcyjnymi, ponieważ idealnym rozwiązaniem dla dzieci jest powrót do rodziców naturalnych, którzy podnieśli się z kryzysu rodzicielskiego, lub adopcja. To daje gwarancję odbudowania lub stworzenia na nowo korzeni, bez których nikt nie stworzy własnej tożsamości i poczucia godności.

Pierwszy dom dla dzieci najbardziej pokrzywdzonych przez los Fundacja stworzyła w 2003 w Łodzi przy ul. Czahary, drugi- w 2004 w Łodzi przy ul. Godnej i trzeci- w 2005 roku przy ul. Jarowej w Łodzi. Od 2009 kolejne dziewięć rodzinnych domów dziecka powstało dzięki partnerskiej współpracy z Tesco Polska i Fundacji TESCO DZIECIOM.

W 2009 roku powstał czwarty dom przy ul. Maszynowej w Łodzi i w 2010 roku- piąty w Lubczynie pod Wieruszowem. W 2013 roku powstały trzy kolejne domy w Zgierzu, Ozorkowie i Czarnocinie. W 2014 roku został uruchomiony 9. w Sokolnikach pod Wieruszowem oraz 10. w Sulejowie w powiecie piotrkowskim.

W 2016 roku Fundacja rozpoczęła działalność w województwie dolnośląskim, gdzie powstały dwa kolejne domy.

W każdym z domów znajduje schronienie od sześciorga do ośmiorga dzieci. Ponieważ piecza zastępcza nastawiona jest na usamodzielnianie młodzieży, już kilkunastu „absolwentów rodzinnych” poszło na swoje. Nie znaczy to jednak, że ukończenie 18 lat jest cezurą, która wymusza opuszczenie Rodzinnego Domu Fundacji. Fundacja wspiera i udziela schronienia tym, którzy kontynuują naukę i realizują sensownie swój sposób na dorosłość.

SOKOL_1 Rodzinny Dom Fundacji HAPPY KIDS nr 9 w Sokolnikach 27 stycznia 2014

Fundacja HAPPY KIDS od lat konsekwentnie realizuje swój projekt tworzenia  Rodzinnych Domów dla dzieci osieroconych społecznie z wykorzystaniem synergii sektora administracyjnego, pozarządowego oraz indywidualnych darczyńców. Pomysł sprawdził się w warunkach łódzkich, a od 2010 r. sprawdza również w regionie. W konsekwencji 27 sierpnia 2014...

Czytaj więcej
SOKOL_1 Rodzinny Dom Fundacji HAPPY KIDS nr 10 w Sulejowie 26 stycznia 2014

To już 10. rodzinny dom dla dzieci, których rodzicom ograniczono lub odebrano prawa rodzicielskie. Powstał przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie, a właściwie w samym sercu szkoły, gdzie zaadaptowano- od dawna niewykorzystywane- pomieszczenia. Środki na ten cel wyłożyło Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz...

Czytaj więcej


Partnerzy strategiczni