Zawód-rodzic

RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA 15 marca 2014

PRIDE – RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA / ADOPCJA PROGRAM INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH Czy wiesz, co czują dzieci, które zostały opuszczone przez własnych rodziców? Co czują, gdy od urodzenia są zaniedbywane, głodzone i maltretowane? Co czują, gdy dorośli, którzy powinni dać im bezpieczeństwo,...

Czytaj więcej
Rozwój instytucji rodziny zastępczej – rys historyczny 13 marca 2014

Fragment artykułu Marzeny Siembab, pracownika socjalnego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei” opracowanego na podstawie książki pani Urszuli Kusio – „Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze” (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 1998r) O rodzinach zastępczych zaczyna być głośniej pod koniec XVI wieku, kiedy francuski...

Czytaj więcej
Jakie są rodzaje rodzin zastępczych? 9 marca 2014

Rodzina długoterminowa – spokrewniona i niespokrewniona – dziecko mieszka i wychowuje się w rodzinie zastępczej do czasu osiągnięcia pełnoletności lub do usamodzielnienia. Zawodowa rodzina zastępcza: Wielodzietna – przygotowana do objęcia opieką i wychowaniem od trojga do sześciorga dzieci. Specjalistyczna – przygotowana do wychowania dzieci...

Czytaj więcej
Kto może zostać rodzicem zastępczym? 6 marca 2014

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki: – Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej – Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – Korzystają z pełni praw cywilnych i...

Czytaj więcej
Jak zostać rodzicem zastępczym? 3 marca 2014

Jeśli chcesz zaopiekować się dzieckiem: Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku. Pracownicy socjalni odwiedzą Cię, porozmawiają z domownikami, zbiorą informacje na temat warunków życia Waszej rodziny. Będziesz musiał udokumentować, że spełniasz wszystkie wymagania, ważne jest m.in stałe...

Czytaj więcej


Partnerzy strategiczni