Strona główna   »   Zawód-rodzic   »   Dokumenty wymagane przy kwalifikacji rodziny zastępczej:

Dokumenty wymagane przy kwalifikacji rodziny zastępczej:

1. życiorys
2. podanie
3. potwierdzenie obywatelstwa polskiego i stałego zameldowania w Polsce (ksero dowodu osobistego)
4. zaświadczenie o niekaralności
5. zaświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej
6. zaświadczenie lekarskie (od lekarza podstawowej opieki – o stanie zdrowia)
7. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i dochodach lub o przychodowości z gospodarstwa rolnego (z Urzędu Gminy)
8. opinia Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wydana na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego
9. potwierdzenie odbycia szkolenia w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym
10. zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Dodaj komentarzPartnerzy strategiczni