Strona główna   »   Aktualności   »   Łódź – poszukujemy Wychowawcy

Łódź – poszukujemy Wychowawcy

Praca_ zostań Wychowawcą!

Poszukujemy wychowawcy do pracy z dziećmi w rodzinnym domu dziecka w w Łodzi.

Osoba zainteresowana pracą u nas musi spełniać ustawowe warunki

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Oraz posiadać następujące kompetencje:

-Posiadać podstawowe umiejętności kulinarne

-Być dyspozycyjną
– Prawo jazdy kat. B

-Uznawać potrzeby i prawa dziecka

– Posiadać chęć darzenia czymś i świadczenia pomocy bez oczekiwania wzajemności,

-Posiadać umiejętność współdziałania,

– Szanować odmienność i odrębność,

-Preferować różnorodność i zmiany,

-Umieć dostosować zachowanie do zmian,

-Akceptować środowisko dziecka oraz jego wygląd, płeć i wiek,

-Być łagodnym w sądach i liberalnym w poglądach,

– Być zadowolonym z siebie i swojego życia,

-Posiadać gotowość uczenia się,

-Posiadać zdolność rozpoznawania własnych potrzeb,

-Mieć zrównoważone emocje i zdolność samokontroli,

-Posiadać umiejętność komunikowania trudności i negocjowania rozwiązań

Oferujemy:

Stałą pracę
Możliwość realizacji potrzeb związanych z pomocą dzieciom krzywdzonym i porzuconym przez rodziców

Dobre warunki zatrudnienia
Fundacja zapewnia stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania
Szkolenia podnoszące umiejętności wychowawczo-opiekuńcze, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne

Więcej informacji o rekrutacji : nr tel.: 881 333 337

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres e-mail: rdd.szwajcera@happykids.org.pl

Dodaj komentarzPartnerzy strategiczni