Strona główna   »   Zawód-rodzic   »   Poszukujemy rodziców zastępczych

Poszukujemy rodziców zastępczych

rodzina

Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids” poszukuje rodzin do prowadzenia rodzinnych domów dziecka.
Zadaniem rodziny będzie opieka i wychowanie dzieci w systemie tradycyjnym.

Zbiór wieloletnich doświadczeń, wykazuje, że spełnienie samych wymogów formalnych nie daje gwarancji stworzenia udanej rodziny zastępczej. Sukces i satysfakcję gwarantuje potencjał predyspozycji i zasobów, które może odkryć w sobie każdy.

Wystarczy:

– Uznawać potrzeby i prawa dziecka
– Posiadać chęć darzenia czymś i świadczenia pomocy bez oczekiwania wzajemności,
– Posiadać umiejętność współdziałania,
– Szanować odmienność i odrębność,
– Preferować różnorodność i zmiany,
– Umieć dostosować zachowanie do zmian,
– Akceptować środowisko dziecka oraz jego wygląd, płeć i wiek,
– Być łagodnym w sądach i liberalnym w poglądach,
– Być zadowolonym z siebie i swojego życia,
– Posiadać gotowość uczenia się,
– Posiadać zdolność rozpoznawania własnych potrzeb,
– Mieć zrównoważone emocje i zdolność samokontroli,
– Posiadać umiejętność komunikowania trudności i negocjowania rozwiązań

Może wydawać się, że jest tego dużo, ale pamiętaj: to jeden z najtrudniejszych zawodów świata… Bo przecież koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem.

W zamian otrzymasz poczucie, że rekompensujesz dzieciom traumę wyniesioną z biologicznego domu, że przywracasz wiarę w świat ludzi dorosłych, że wykonujesz pracę niezwykłą i budzącą podziw, nawet, jeżeli nie zawsze jest wyrażany wprost.

Oferujemy:
– Stałą pracę
– Możliwość realizacji potrzeb związanych z pomocą dzieciom krzywdzonym i porzuconym przez rodziców
– Dobre warunki płacowe i zatrudnienia (etat dla prowadzącego placówkę oraz dla wychowawcy)
– Bardzo dobre warunki lokalowe i bytowe na czas sprawowania opieki (dom jednorodzinny)
– Opiekunowie prowadzący i ich dzieci nie ponoszą żadnych kosztów eksploatacji domu
– Fundacja zapewnia stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania
– Szkolenia podnoszące umiejętności wychowawczo-opiekuńcze, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne

Wymagania:
Małżeństwo,-jedno z małżonków wykształcenie minimum średnie maturalne(istnieje możliwość zatrudnienia jednego ze współmałżonków, drugi nadal pracuje zawodowo poza Fundacją, w tej sytuacji zostaje zatrudniony wychowawca zewnętrzny na pełen etat)
– Osoba samotna – wykształcenie minimum średnie maturalne(w tej sytuacji również zostaje zatrudniony wychowawca zewnętrzny na pełen etat)
– Doświadczenie w opiece nad dziećmi (własne lub zawodowe)
– Zainteresowania i pasje
– Zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 3 miesiące (obu małżonków)
– Stałe miejsce zameldowania
– Dobra znajomość obsługi komputera
– Dobry stan zdrowia
– Prawo jazdy kat. B

 

Więcej informacji o rekrutacji rodziców możesz uzyskać kontaktując się z nami:

Paweł Burski, trener rodzin zastępczych, tel. 695 406 218
lub na adres e-mail: pawel.burski@happykids.org.pl

Rodziny zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, CV, naadres e-mail: biuro@happykids.org.pl

 

Dodaj komentarzPartnerzy strategiczni