Kim jesteśmy?

Nazwą nawiązujemy do przesłania Janusza Korczaka Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie, misją- do słów Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.

Aktualności

co u nas słychać?

Fundacja Happy Kids, utworzyła pierwszy w Polsce dom dla dzieci z pieczy zastępczej, nad którymi opiekunowie nie mogą dalej sprawować opieki, bądź istnieje konieczność zaopiekowania dziecka chorego na COVID.

Czytaj dalej

Dlaczego w dobie, kiedy nowe rodzinne domy dziecka są bardzo potrzebne zamykane są już istniejące?
Brak współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a osobami bądź instytucjami podejmującymi się opieki nad dziećmi. Dotyczy tp również pytania, dlaczego rodziny zastępcze migrują pomiędzy powiatami i województwami.

Czytaj dalej

W całej dyskusji o pandemii nie wybrzmiewa problem, w jaki sposób pandemia wpływa na dzieci w pieczy zastępczej i ich opiekunów.
Chciałbym kilka chwil poświęcić refleksji jaka mi towarzyszy od początku pojawienia się problemu.

Czytaj dalej

Świąteczny łańcuch pomocy - 1

Karmniki i domek dla pieska, przekazane przez Zakład Karny w…

Czytaj dalej

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Emilki…

Czytaj dalej

Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna spowodowała powrót do nauki zdalnej i zamkniecie dzieci w domach

Czytaj dalej

Uroczyste otwarcie trzech nowych Rodzinnych Domów dla Dzieci Fundacji Happy Kids

Czytaj dalej

Podsumowanie letniej akcji dla dzieci HAPPY BUS 2020

Czytaj dalej

podopiecznych
zebranych funduszy
+
uśmiechów dzieci

Wesprzyj nas

Codziennie niesiemy pomoc opuszczonym dzieciom. Dajemy im Dom, Miłość oraz Rodzinę.
Tworząc Rodzinne Domy Dziecka, walczymy o ich szczęśliwe dzieciństwo.

Bez Twojego wsparcia to nie byłoby możliwe!

Nasza fundacja na zdjęciach

Galeria

Kontakt

Dane Fundacji
NIP 727-25-72-926
REGON 473079676
KRS 0000 133 286

tel. (0048) 691 133 915, (0048) 695 122 629

tel. (042) 649 23 05,
tel./fax (042) 643 60 04
e-mail: biuro@happykids.org.pl

Siedziba fundacji
ul. Żniwna 10/14
94-250 Łódź
Biuro Fundacji „Happy Kids”

ul. Tkacka 50
90-001 Łódź

Socialmedia