fbpx

Przekaż 1% podatku

KRS: 0000133286

Programy do rozliczeń

Do pobrania

Wersja online

Formularze do druku

Dostarczone przez PITax

Rozliczenie na zasadach ogólnych

Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

Rozliczenie na zasadach ogólnych

Dochody z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe.

Oświadczenie w sprawie 1% podatku

PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Dochody kapitałowe

Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

Dochody rozliczane ryczałtowo

Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

Zbycie nieruchomości

Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

Działalność gospodarcza (liniowo)

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP przy współpracy z IWOP.