fbpx

Podaruj
Dzieciom
Swój

KRS 0000133286

Nie tracisz nawet jednego procenta, inni mogą zyskać wszystko!

Czy wiesz że:

  • około 71 500 osieroconych dzieci los pozbawił możliwości wychowania się w rodzinie ?
  • średnio, co 10 godzin w naszym kraju ktoś porzuca dziecko?
  • ponad 16 000 dzieci w dalszym ciągu wychowuje się w dużych domach popularnie zwanych “bidulami”?
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wciąż połowa podatników nie dekretuje swojego 1% i pozostawia go w “niewidzialnych rękach” budżetu ogólnego, na którego podział nie masz wpływu?

Możesz to zmienić. Ty nie tracisz nawet procenta inni mogą zyskać wszystko.

W 2021 roku swój 1% na Rodzinne Domy Dziecka Fundacji Happy Kids przekazało wielu darczyńców na łączną kwotę ~199 000 zł.

 Dzięki nim więcej dzieci znalazło Miłość, Dom i Rodzinę. Jeden mały procent dla naszych podopiecznych znaczy tak wiele…

Aktualnie Fundacja Happy Kids prowadzi 17 Rodzinnych Domów Dziecka, w których wychowuje 138 podopiecznych (w tym 17 z niepełnosprawnościami ). W nich dzieci otrzymują miłość i szacunek – najlepszy kapitał początkowy. Dzięki zawodowym rodzicom zastępczym odzyskują podmiotowość i wiarę w dorosłych, aby w przyszłości żyć niezależnie wierząc w siebie i swoje siły.

Wspierasz inną organizację?
Przekaż nam jednorazową darowiznę!

Na co wykorzystamy Twój 1 Procent?

Codzienna opieka nad 138. podopiecznymi oraz zapewnienie 34. podopiecznym, którzy trafili w 2021 roku do Rodzinnych Domów Dziecka, niezbędnej pomocy w postaci terapii psychologicznych i psychiatrycznych.
Zagwarantowanie specjalistycznego (i często kosztownego ) leczenia oraz rehabilitacji dzieciom z dysfunkcjami i szczególnymi potrzebami.
Budowę pierwszego w Polsce Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej dla byłych wychowanków z pieczy zastępczej na terenie Łęki Opatowskiej.
Wyrównywanie szans edukacyjnych, sportowych, artystycznych, a także kompensowanie potrzeb, których nasi podopieczni nie mogli zaspokoić w rodzinach biologicznych.
Utrzymywanie na tym samym poziomie budynków Rodzinnych Domów Dziecka i ich wyposażenia. Szybujące w górę ceny: żywności, usług, prądu, gazu... powodują, że budżety naszych placówek zostały mocno dociążone. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, aby dokonywać wyboru między ogrzaniem domu a wizytą u lekarza specjalisty, czy sprawieniem małej przyjemności z okazji urodzin.
Kontynuowanie i rozwijanie projektu Happy Bus, który wpisał się na stałe do kalendarza wydarzeń. Dzięki tej nietuzinkowej akcji, dzieci z mniejszych miejscowości mają okazję spędzić wakacje aktywnie i atrakcyjnie, a także spotkać się z wolontariuszami reprezentującymi różne narodowości.
Na pomoc dla dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczej ewakuowanych z Ukrainy.

Programy do rozliczeń

Do pobrania

e-Urząd

Do pobrania / online

Formularze do druku

Dostarczone przez PITax

Rozliczenie na zasadach ogólnych

Dochody z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe.

Oświadczenie w sprawie 1% podatku

PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Dochody rozliczane ryczałtowo

Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

Rozliczenie na zasadach ogólnych

Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

Działalność gospodarcza (liniowo)

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

Dochody kapitałowe

Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

Zbycie nieruchomości

Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP, przy współpracy z IWOP.