Aktualności

Fundacja Happy Kids, utworzyła pierwszy w Polsce dom dla dzieci z pieczy zastępczej, nad którymi opiekunowie nie mogą dalej sprawować opieki, bądź istnieje konieczność zaopiekowania dziecka chorego na COVID.

Czytaj dalej

Dlaczego w dobie, kiedy nowe rodzinne domy dziecka są bardzo potrzebne zamykane są już istniejące?
Brak współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a osobami bądź instytucjami podejmującymi się opieki nad dziećmi. Dotyczy tp również pytania, dlaczego rodziny zastępcze migrują pomiędzy powiatami i województwami.

Czytaj dalej

W całej dyskusji o pandemii nie wybrzmiewa problem, w jaki sposób pandemia wpływa na dzieci w pieczy zastępczej i ich opiekunów.
Chciałbym kilka chwil poświęcić refleksji jaka mi towarzyszy od początku pojawienia się problemu.

Czytaj dalej

Świąteczny łańcuch pomocy - 1

Karmniki i domek dla pieska, przekazane przez Zakład Karny w Siedlcach to tylko część tego niezwykłego…

Czytaj dalej

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Emilki Karasiewicz – miała tylko 36 lat.Chcemy…

Czytaj dalej

Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna spowodowała powrót do nauki zdalnej i zamkniecie dzieci w domach

Czytaj dalej

Uroczyste otwarcie trzech nowych Rodzinnych Domów dla Dzieci Fundacji Happy Kids

Czytaj dalej

Podsumowanie letniej akcji dla dzieci HAPPY BUS 2020

Czytaj dalej

15 lipca odbyła się uroczysta odprawa autobusów, które wyjechały w tegoroczną trasę Happy Bus 2020

Czytaj dalej

20/279