Archiwa kategorii: People

Helpdesk for Kids

Partnerzy fundacji stworzyli inicjatywę Helpdesk for Kids w celu wsparcia fundacji środkami na naukę zdalną dla dzieci.

Czytaj dalej

Fundacja Happy Kids, utworzyła pierwszy w Polsce dom dla dzieci z pieczy zastępczej, nad którymi opiekunowie nie mogą dalej sprawować opieki, bądź istnieje konieczność zaopiekowania dziecka chorego na COVID.

Czytaj dalej

Dlaczego w dobie, kiedy nowe rodzinne domy dziecka są bardzo potrzebne zamykane są już istniejące?
Brak współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a osobami bądź instytucjami podejmującymi się opieki nad dziećmi. Dotyczy tp również pytania, dlaczego rodziny zastępcze migrują pomiędzy powiatami i województwami.

Czytaj dalej

W całej dyskusji o pandemii nie wybrzmiewa problem, w jaki sposób pandemia wpływa na dzieci w pieczy zastępczej i ich opiekunów.
Chciałbym kilka chwil poświęcić refleksji jaka mi towarzyszy od początku pojawienia się problemu.

Czytaj dalej

Świąteczny łańcuch pomocy - 1

Karmniki i domek dla pieska, przekazane przez Zakład Karny w Siedlcach to tylko część tego niezwykłego…

Czytaj dalej

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Emilki Karasiewicz – miała tylko 36 lat.Chcemy…

Czytaj dalej

Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna spowodowała powrót do nauki zdalnej i zamkniecie dzieci w domach

Czytaj dalej

Uroczyste otwarcie trzech nowych Rodzinnych Domów dla Dzieci Fundacji Happy Kids

Czytaj dalej

Podsumowanie letniej akcji dla dzieci HAPPY BUS 2020

Czytaj dalej

10/15