Strona główna   »   Formalności

Formalności

Jakie dokumenty będą wam potrzebne?
Życiorys
Podanie
Potwierdzenie obywatelstwa polskiego i stałego zameldowania w Polsce (ksero dowodu osobistego)
Zaświadczenie o niekaralności
Zaświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej
Zaświadczenie lekarskie (od lekarza podstawowej opieki – o stanie zdrowia)
Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i dochodach lub o przychodowości z gospodarstwa rolnego (z Urzędu Gminy)
Opinia Organizatora Pieczy Zastępczej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wydana na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego
Potwierdzenie odbycia szkolenia – np. w Łodzi w Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS, przy ul: Lipowej 28.
Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez ww. wydziałPartnerzy strategiczni