Kim jesteśmy?

Nazwą nawiązujemy do przesłania Janusza Korczaka Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie, misją- do słów Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.

Działamy głównie  na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. Stworzyliśmy dla nich 17 rodzinnych domów dziecka, które zgodnie z nomenklaturą Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego. W Rodzinnych Domach Fundacji dzieci odbudowują wiarę w siebie i świat dorosłych. Otrzymują najlepszy „kapitał początkowy”, jakim jest pewność siebie i umiejętność samostanowienia. Wszystko za sprawą zawodowych rodziców, którzy zapewniają nie tylko opiekę, ale przede wszystkim wychowanie i kompensację potrzeb, które nie zostały zaspokojone przez rodzinę pochodzenia. Pobyt w Rodzinnych Domach Fundacji to wypadkowa troski i wymagań.

Jako organizacja pozarządowa wypracowaliśmy model wzorcowej współpracy z przedstawicielami władz samorządowych, biznesu, osób indywidualnych i innych organizacji pozarządowych. To synergia wymienionych podmiotów złożyła się na powstanie czterech rodzinnych domów w Łodzi, po jednym w Lubczynie i  Sokolnikach k. Wieruszowa, kolejnych dwóch  w Zgierzu i Ozorkowie, po jednym w Czarnocinie i Sulejowie w powiecie piotrkowskim. Dwa kolejne domy powstały w Wałbrzychu, w woj. dolnośląskim. Otwarcie tych domów zainaugurowało działalność Dolnośląskiego oddziału Fundacji Happy Kids.

Aktualnie w realizacji jest projekt Rodzinnego Domu w Dąbrówce Strumiany, który będzie budowany od tzw. pierwszej łopaty.

Jesteśmy autorami ciekawych cyklicznych  akcji społecznych jak Przystanek Happy Bus, piknik lotniczy Rodzina pod Skrzydłami, Łódzki Piknik Rodzicielstwa Zastępczego czy kampanie społeczne Przytul-zostań rodzicem zastępczym oraz Rozlicz Babci PIT. Cyklicznie organizujemy konferencje tematyczne związane z pieczą zastępczą. Pozostajemy również w koalicji z innymi regionalnymi OPP w ramach projektu 1% dla Łodzi.

Fundacja HAPPY KIDS działa od 2001 roku, oficjalnie  została zarejestrowana 30 września 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Od  7 grudnia 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego i jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (wpis Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133286).