Nowe domy dla dzieci

Fundacja Happy Kids stworzyła i prowadzi już 14 Rodzinnych Domów Dziecka. To dużo, ale wciąż niewystarczająco. Wciąć tak wiele dzieci czeka na swój Dom, Miłość oraz Rodzinę…
Dlatego nie ustajemy w wysiłkach, aby jak największa liczba dzieci mogła zamieszkać w naszych Domach.
Planujemy otwarcie 15. oraz 16. Rodzinnego Domu Happy Kids – przecież dzieci czekają…

 

15. Rodzinny Dom Dziecka, który planuje stworzyć Fundacja Happy Kids, powstanie w Dąbrówce-Strumiany pod Zgierzem. Będzie to dom wyjątkowy. Dlaczego? Przez 1,5 roku pracując z architektami oraz osobami bezpośrednio wykonującymi tak trudny zawód, jakim jest rodzic zastępczy, stworzyliśmy projekt uwzględniający specyfikę, jaka charakteryzuje potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka dla jego prawidłowego funkcjonowania.
Projekt ten ma stanowić swoisty wzorzec dla rodzin, organizacji i instytucji, które chciałby prowadzić podobne domy. Będzie otwarty dla tych, którym bliska jest idea rodzinnej pieczy zastępczej na najwyższym poziomie. Jest to również działanie, które stanowi początek szerszego projektu jakim jest przygotowanie i wdrażanie najwyższych standardów w rodzinnej opiece zastępczej w innych, już funkcjonujących rodzinnych domach dziecka w całej Polsce… a nasza Fundacja jest najlepszym przykładem, jaka powinna to być jakość.

 

16. Rodzinny Dom Fundacji Happy Kids powstanie w Wałbrzychu i będzie trzecim Domem Fundacji w województwie dolnośląskim.
Bardzo duże bezrobocie, zubożenie rodzin, brak perspektyw, powodują,  iż w Wałbrzychu prawie codziennie dochodzi do odebrania dzieci rodzicom. Problem sieroctwa społecznego jest tam bardzo duży, a miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej cały czas brakuje.Biorąc pod uwagę opisane wyżej problemy, zdecydowaliśmy o otwarciu kolejnego Domu w Wałbrzychu.
Mimo iż Dom jeszcze nie został otwarty, już czeka na niego gromadka dzieci. Każde z nich jest ciężko doświadczone, tak jak sześcioletnia Natalka, która niedawno wyszła ze szpitala. Trafiła tam pobita przez swojego ojca. W wyniku przemocy traciła słuch w jednym uchu, a doznane krzywdy psychiczne będą ją prześladować jeszcze bardzo długo.Setki takich historii, które codziennie do nas docierają, motywują nas do otwierania kolejnych Rodzinnych Domów Dziecka,. Wiemy, że czekają na nie dzieci, które marzą o prawdziwym Domu, Rodzinie i Miłości.