Strona główna   »   O nas

O nas

Fundacja HAPPY KIDS nazwą nawiązuje do przesłania Janusza Korczaka- pedagoga wszech czasów- „Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie.”, a misją do słów: „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”.

Działa głównie  na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie.  Jako organizacja pozarządowa wypracowała sobie model wzorcowej współpracy z przedstawicielami władz samorządowych, biznesu i innych organizacji pozarządowych, który stanowi o synergii wymienionych podmiotów.

Fundacja Happy Kids stworzyła i prowadzi 14 rodzinnych domów dziecka:

pięć w Łodzi, po jednym w Lubczynie, Sokolnikach k. Wieruszowa oraz Czastarach, kolejne dwa-  w Zgierzu i Ozorkowie, po jednym- w Czarnocinie i Sulejowie w Powiecie Piotrkowskim oraz dwa w Wałbrzychu.

Aktualnie w realizacji jest projekt 13. Rodzinnego Domu w Dąbrówce Strumiany, który będzie budowany od tzw. pierwszej łopaty. Działkę przekazało Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Trwa   zbiórka pieniędzy na ten cel. Planowane jest również otwarcie 14. oraz 15. domu.

Wszystkie organizacje pozarządowe mają swoją genezę, niektóre nawet swój mit założycielski czy anegdotyczną sytuację, która legła u podstaw działalności. W 2001 roku Fundacja HAPPY KIDS przeszczepiła na polski grunt, wtedy jeszcze zdominowany przez duże państwowe domy dziecka, pionierską ideę kameralnych rodzinnych domów dziecka funkcjonujących już od dawna jako standard opieki nad dziećmi w innych częściach świata.

W Rodzinnych Domach Fundacji dzieci odbudowują wiarę w siebie i świat dorosłych. Otrzymują najlepszy „kapitał początkowy”, jakim jest pewność siebie i umiejętność samostanowienia. Wszystko za sprawą zawodowych rodziców, którzy zapewniają nie tylko opiekę, ale przede wszystkim wychowanie i kompensację potrzeb, które nie zostały zaspokojone przez rodzinę biologiczną. Pobyt w Rodzinnych Domach Fundacji to wypadkowa troski i wymagań.

Podopieczni Fundacji są również jej wolontariuszami. Bardzo chętnie uczestniczą w realizacji ciekawych autorskich projektów społecznych, które Fundacja  realizuje z rozmachem i dużym zaangażowaniem np. PRZYSTANEK HAPPY BUS, wakacyjna akcja dedykowana dzieciom z terenów wiejskich, permanentna kampania społeczna PRZYTUL. ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM czy cykliczne imprezy dla środowisk związanych z pieczą zastępczą PIKNIK LOTNICZY RODZINA POD SKRZYDŁAMI oraz ŁÓDZKI PIKNIK RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.

Fundacja, jako OPP, aktywnie działa na rzecz popularyzowania idei odpisów 1% od podatku na rzecz swoich podopiecznych oraz organizacji lokalnych i regionalnych, stąd udział w koalicji 1% dla Łodzi oraz w akcji 1% dla Łódzkiego. Jest również autorką kampanii społecznej ROZLICZ BABCI PIT, która ma na celu zachęcić seniorów do korzystania z tego obywatelskiego przywileju z pomocą młodego pokolenia, często bardziej biegłego w sztuce obsługi komputera.

Fundacja HAPPY KIDS działa od 2001 roku, oficjalnie  została zarejestrowana 30 września 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Od  7 grudnia 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego i jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (wpis Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133286

 Partnerzy strategiczni