Strona główna   »   Partnerzy

Partnerzy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149

tel: (042) 632 40 34; 632 39 36; 632 40 69

E-mail: sekretariat@mops.lodz.pl
mops.lodz.pl/

Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej:
90-629 Łódź, ul. Lipowa 28

tel.: +48 (42) 633-53-52
fax: +48 (42) 639-77-10

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i Mój Dom”
92-751 Łódź, ul: Chałasińskiego 11

tel: (042) 671 35 76

e-mail:
brewa88@wp.pl
www.ja-i-moj-dom.jasky.pl

Ośrodek Rodzin Zastępczych
Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”

90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17
tel. (042) 634 01 18
e-mail: orz.szansa@neostrada.pl
www.trad-szansa.pl/Partnerzy strategiczni