Program „Domy Radosnego Dzieciństwa”

Program pomocy „Domy Szczęśliwego Dzieciństwa” jest realizowany przez Fundację Tesco  i Fundację Happy Kids od 2012 roku. Jego celem jest wsparcie w działalności oraz powstawaniu nowych domów rodzinnych dla osieroconych dzieci.

Realizacja tego programu przez Fundację Tesco ma swoje korzenie w prowadzonej  w latach 2008-2012 przez Tesco Polska akcji „Tesco Dzieciom”. Projekt ten polegał na strategicznej współpracy Tesco z Fundacją Happy Kids w obszarach związanych z promocją i wspieraniem idei rodzicielstwa zastępczego i rodzinnych form opieki nad dzieckiem.

Fundacja Tesco  od samego początku swojej działalności kontynuuje to wsparcie dla Fundacji Happy Kids. Obie organizacje podpisały porozumienie o partnerstwie strategicznym, w ramach którego zadeklarowano współpracę w obszarze wspierania działań domów dziecka prowadzonych z ramienia Fundacji Happy Kids oraz działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz podopiecznych Fundacji Happy Kids.

Od 2013 roku do chwili obecnej Fundacja Tesco  współfinansowała powstanie 7 nowych rodzinnych domów: w Ozorkowie, Zgierzu, Czarnocinie , Sokolnikach i Sulejowie oraz dwóch w Wałbrzychu. Za sprawą dofinansowań przekazanym przez Fundację Tesco Dzieciom zrealizowane zostały projekty, dzięki którym budynki zostały gruntownie wyremontowane i wyposażone w taki sposób, aby spełniały wszystkie normy dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i aby mogły w nich zamieszkać osierocone dzieci (blisko 50 wychowanków).

Ponadto Fundacja Tesco była organizatorem konkursów dla podopiecznych placówek, finansowała również wypoczynek letni dzieci oraz akcję Happy Bus.