O Fundacji Happy Kids

Fundacja Happy Kids jest organizacją działającą na rzecz dzieci od 2001 roku, posiadającą status OPP od 2004 roku. Naszą misją jest zapewnienie równych szans każdemu dziecku w realizacji swoich celów życiowych, teraz i w przyszłości.

Naszą wizją jest świat, w którym każdemu dziecku przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka oraz innych międzynarodowych standardach traktujące dziecko jako podmiot praw człowieka.

W tym celu utworzyliśmy łącznie 18 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa maksymalnie po 8 dzieci, aktywnie wspieramy rodzicielstwo zastępcze i instytucje publiczne w procesie deinstytucjonalizacji opieki zastępczej. Organizujemy też szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Pomogliśmy dzieciom

osieroconym
0
chorym i niepełnosprawnym
0
z terenów wiejskich
0 +

Nasze działania

Od 22 lat angażujemy się w działania mające na celu zabezpieczenie dziecka pozbawionego opieki rodziców i czynimy to w kameralnych formach pieczy zastępczej, najbardziej zbliżonych do form rodzinnych. Tym samym przeciwdziałamy umieszczeniom dzieci w dużych Domach Dziecka, popularnie zwanych „bidulami”.

Obecnie pod naszą opieką w trybie stałym jest blisko 150 dzieci (w tym z niepełnosprawnościami), przebywających w Domach położonych w różnych powiatach. Siedziba Fundacji i centrum jej działania skoncentrowane są w Łodzi. Przenosząc wypracowane w Łodzi metody działania na grunt innych samorządów, od wielu lat budujemy pozytywny wizerunek nowoczesnej organizacji.

Podopieczni fundacji to dzieci i młodzież w wieku od kilku tygodniowych niemowląt do 25-go roku życia, przy czym tym drugich aktywnie wspieramy w procesie usamodzielnienia, zarówno merytorycznie jak i przedmiotowo. Pracujemy również nad udostępnianiem usamodzielniającym się wychowankom mieszkań przygotowawczych, w których mogą się uczyć w pełni samodzielnego życia.

Nasza działalność finansowana jest z kilku źródeł: jednym z nich są umowy z samorządami na realizację ich zadań własnych w zakresie pieczy z zastępczej co stanowi około 70% rocznego budżetu Fundacji, a pozostałe 30% pochodzi ze zbiórki 1,5% podatku i darów od partnerów biznesowych i indywidualnych. Jesteśmy w koalicji z innymi regionalnymi Organizacjami Pożytku Publicznego, w ramach projektu 1,5% dla Łodzi.

Roczny budżet Fundacji to w przybliżeniu 5 mln zł.

Od 5 lat jesteśmy przedstawicielem organizacji Eurochild w Polsce. Więcej informacji tutaj.

Wesprzyj nas!

Przelewy bankowe

PLN, Millennium
PL 14 1160 2202 0000 0000 3342 4618

EUR, Millennium
PL 49 1160 2202 0000 0002 5124 7673

GBP, Millennium
PL 95 1160 2202 0000 0001 7895 0029

USD, Millennium
PL 93 1160 2202 0000 0004 5979 4068

CHF, Millennium
PL 32 1160 2202 0000 0005 2003 1681

Śledź nas na Facebooku

Kontakt i dojazd

ul. Żniwna 10/14
94-250 Łódź

NIP: 7272572926
REGON: 473079676
KRS: 0000133286

+48 695 122 624
biuro@happykids.ngo