Zostań rodziną zastępczą

Zostań rodziną zastępczą

W związku z rozwojem Fundacji i planowanymi otwarciami nowych Rodzinnych Domów Dziecka, poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych.

Fundacja Happy Kids od 20 lat tworzy i prowadzi Rodzinne Domy Dziecka. W ten sposób pomaga porzuconym i osieroconym dzieciom. W naszych domach, rodzice zastępczy przygotowują dzieci do samodzielnego dorosłego życia, uczą odpowiedzialności, pomagają odrabiać lekcje, współpracują ze szkołą i wspólnie z dziećmi spędzają wakacje. Jednak przede wszystkim – darzą dzieci szacunkiem, miłością i zaufaniem.

W otoczeniu rodzinnym dziecku łatwiej się zaadaptować, a jego rodzice zastępczy mają większe możliwości zagwarantowania mu odpowiedniej opieki i zaspokajania jego potrzeb. Dziecko zyskuje szanse na otrzymanie niezbędnego zainteresowania oraz troski. Ma możliwość stworzenia więzi z opiekunami, co jest kluczowe dla jego dalszego rozwoju. Funkcjonując w rodzinie otrzymuje niezbędne doświadczenie na całe życie.

Zdobywa umiejętności społeczne, ma szansę zaznać właściwego wsparcia ze strony dorosłych i uczy się jak samemu w przyszłości radzić sobie w relacjach rodzinnych i podtrzymywaniu więzi z bliskimi.

Rodzina biologiczna dziecka otrzymuje natomiast czas na poradzenie sobie z problemami, z powodu których dziecko trafiło do pieczy zastępczej i przywrócenie właściwego funkcjonowania w rolach rodzicielskich, a tym samym, szansę na powrót dziecka.

Każdy dzień w Rodzinie Happy Kids niczym nie różni się od dnia w normalnej rodzinie, jedynie wszystkiego jest więcej bo jesteśmy dużą rodziną.” – mówi Halinka, mama zastępcza w jednym z rodzinnych Domów Dziecka Fundacji Happy Kids, która pełni tę rolę od 19 lat.

Jesteś gotowa / gotowy na wyzwania? Czujesz, że Twoim powołaniem jest pomóc osamotnionym dzieciom i myślisz o tym od pewnego czasu? Jesteś zdecydowany zrezygnować z pracy, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci?

Dołącz do Rodziny Happy Kids i zostań rodzicem zastępczym!

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

  • osoby samotne lub małżeństwa, chcące pracować z dziećmi i młodzieżą,
  • osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci,
  • osoby gotowe przeprowadzić się do jednego z Rodzinnych Domów Dziecka Fundacji Happy Kids,
  • kandydaci pełniący w przyszłości rolę rodziców powinni mieć minimum wykształcenie średnie oraz predyspozycje do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem dzieci (my nazywamy ten zawód, zawodem z sercem).

Nie ma w naszej wyobraźni kandydata idealnego, poszukujemy „zwyczajnych rodziców”, którzy mają otwarte serce, chęć niesienia pomocy i podarowania rodziny opuszczonym i skrzywdzonym dzieciom.

Oferujemy:

  • zamieszkanie w jednym z Rodzinnych Domów Dziecka Fundacji Happy Kids,
  • pracę w Organizacji z 20-letnim doświadczeniem,
  • wsparcie profesjonalnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego,
  • wieloletnią współpracę w oparciu o podpisany kontrakt.

Więcej informacji o rekrutacji rodziców możesz uzyskać kontaktując się z nami.

✉️ Email: biuro@happykids.org.pl

📞 Telefon: +48 694 719 101

Rozmowa o zawodzie rodzica zastępczego