Eurochild

Fundacja Happy Kids jest przedstawicielem Eurochild w Polsce od 5 lat.

Eurochild jest siecią organizacji pracujących na rzecz dzieci w Europie, zajmującą się prawami dzieci i młodzieży. Na chwilę obecną, współpracują z nią 34 państwa.

Eurochild został ustanowiony w 2004 roku przez grupę organizacji poprzednio należącą do Forum Opieki nad Dziećmi. Utrzymują bliską współpracę z Unią Europejską, ponieważ ochrona praw dziecka jest jest jednym z celów i wartości Unii.

Szczególnym osiągnięciem Sieci był udział przy tworzeniu Zalecenia Komisji Europejskiej 2013/112/EU, mającego na celu zwiększenie inwestowania w rozwój dzieci i rozwiązanie problemu marginalizacji.

Musimy naciskać na reformy chroniące dzieci, stawiać priorytet na inwestowanie w ich rozwój we wczesnych latach, oraz ‘normalizować’ partycypację dzieci. Jedyna przyszłość, na której mogą polegać ludzie Europy, to ta w której inwestujemy w nasze dzieci.
– Marie-Louise Coleiro Preca, Prezes Eurochild

Kluczowe dokumenty (język angielski):