Strona główna   »   Kontakt

Kontakt

Siedziba Fundacji
ul. Żniwna 10/14
94-250 Łódź
Biuro Fundacji „Happy Kids”:
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, 4 piętro, pokój 430
tel. (042) 649 23 05,
tel./fax (042) 643 60 04
e-mail: biuro@happykids.org.pl

Dane Fundacji
NIP 727-25-72-926
REGON 473079676
KRS 0000 133 286Partnerzy strategiczni