fbpx
Happy Bus

Wprowadzenie

Cele akcji

  • integracja społeczna
  • popularyzowanie wiedzy nt. pieczy zastępczej
  • zapewnienie dzieciom  opieki połączonej z zabawą
  • promocja sportu i aktywności fizycznej
  • nauka zasad udzielania pierwszej pomocy
  • integracja międzykulturowa – nauka jez. angielskiego
  • promocja dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska
  • integracja lokalnej społeczności wokół ciekawej inicjatywy
  • promocja sportu, zdrowia oraz kultury

Historia

Happy Bus to letni projekt Fundacji Happy Kids, który jest organizowany od 2010 roku. W 2021 roku swoim zasięgiem objął 131 przystanków na których bawiło 11 tys. dzieci wraz z ich rodzicami i starszymi członkami rodzin, mieszkającymi na terenie województwa łódzkiego oraz województw ościennych.

Udział w zabawie jest całkowicie bezpłatny a opiekę nad dziećmi w sprawują wolontariusze a wśród nich studenci z zagranicy rekrutowani przy współpracy ze stowarzyszeniem AIESEC, poświęcający część wakacji na pracę charytatywną.

Dzięki naszej obecności, dzieci, które nie wyjeżdżały na wakacje, mogły w atmosferze tolerancji, poznać kulturę i zwyczaje innych krajów. Przez 12 lat w naszej akcji wzięło udział ponad 60.000 dzieci.

Albumy