Sprawozdania i statut

Sprawozdania i statut

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi sprawozdaniami finansowymi i merytorycznymi. Jeżeli masz jakieś uwagi bądź pytania dotyczące zamieszczonych sprawozdań, lub chciałbyś zapoznać się ze sprawozdaniami za poprzednie lata, to skontaktuj się z nami.

Statut Fundacji Happy Kids

Statut to pisemny zbiór informacji o organizacji i sposobie działania naszej fundacji.
Jest on podstawą naszego działania i wszelkie działalności przez nas podjęte muszą z niego wynikać.

Ten dokument jest wymagany przez Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104). 

Porozumienie 1,5%

Sprawozdania finansowe

Dbając o najwyższe standardy i transparentność naszych działań Fundacja poddała się audytowi, który został przeprowadzony przez jedną z największych firm audytorskich PWC.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią: Opinia i raport PWC