Kim jesteśmy?

O Fundacji Happy Kids

Fundacja Happy Kids jest organizacją działającą na rzecz dzieci od 2001 roku, posiadającą status OPP od 2004 roku. Naszą misją jest zapewnienie równych szans każdemu dziecku w realizacji swoich celów życiowych, teraz i w przyszłości.

Naszą wizją jest świat, w którym każdemu dziecku przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka oraz innych międzynarodowych standardach traktujące dziecko jako podmiot praw człowieka.

W tym celu utworzyliśmy łącznie 18 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa maksymalnie po 8 dzieci, aktywnie wspieramy rodzicielstwo zastępcze i instytucje publiczne w procesie deinstytucjonalizacji opieki zastępczej. Organizujemy też szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Pomogliśmy dzieciom

osieroconym
0
chorym i niepełnosprawnym
0
z terenów wiejskich
0 +

Nasze działania

Od 22 lat angażujemy się w działania mające na celu zabezpieczenie dziecka pozbawionego opieki rodziców i czynimy to w kameralnych formach pieczy zastępczej, najbardziej zbliżonych do form rodzinnych. Tym samym przeciwdziałamy umieszczeniom dzieci w dużych Domach Dziecka, popularnie zwanych „bidulami”.

Obecnie pod naszą opieką w trybie stałym jest blisko 150 dzieci (w tym z niepełnosprawnościami), przebywających w Domach położonych w różnych powiatach. Siedziba Fundacji i centrum jej działania skoncentrowane są w Łodzi. Przenosząc wypracowane w Łodzi metody działania na grunt innych samorządów, od wielu lat budujemy pozytywny wizerunek nowoczesnej organizacji.

Podopieczni fundacji to dzieci i młodzież w wieku od kilku tygodniowych niemowląt do 25-go roku życia, przy czym tym drugich aktywnie wspieramy w procesie usamodzielnienia, zarówno merytorycznie jak i przedmiotowo. Pracujemy również nad udostępnianiem usamodzielniającym się wychowankom mieszkań przygotowawczych, w których mogą się uczyć w pełni samodzielnego życia.

Nasza działalność finansowana jest z kilku źródeł: jednym z nich są umowy z samorządami na realizację ich zadań własnych w zakresie pieczy z zastępczej co stanowi około 70% rocznego budżetu Fundacji, a pozostałe 30% pochodzi ze zbiórki 1,5% podatku i darów od partnerów biznesowych i indywidualnych. Jesteśmy w koalicji z innymi regionalnymi Organizacjami Pożytku Publicznego, w ramach projektu 1,5% dla Łodzi.

Roczny budżet Fundacji to w przybliżeniu 5 mln zł.

Od 5 lat jesteśmy przedstawicielem organizacji Eurochild w Polsce. Więcej informacji tutaj.

Współpracujemy z

  • MOPS w Łodzi
  • Urząd Miasta Łodzi
  • Starostwo Powiatowe w Zgierzu
  • PCPR w Zgierzu
  • Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
  • PCPR w Wieruszowie
  • Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
  • MOPS w Piotrkowie Trybunalskim