Konferencje

Od 2008 roku fundacja organizuje cykliczne konferencje tematycznie związane z pieczą zastępczą, szczególnie jej rodzinnymi formami. Podmiotem wszystkich jest zawsze dziecko, jego niezbywalne prawa do życia w rodzinie: czy to biologicznej, czy zastępczej, czy adopcyjnej. Najwięcej krzywdy zaznaje dziecko, gdy zostają zerwane więzi, gdy narasta poczucie wykorzenienia, co wiąże się z utratą własnej tożsamości, samoświadomości i samostanowienia.