Strona główna   »   Aktualności   »   Poszukujemy osób do pracy z dziećmi – Łódź

Poszukujemy osób do pracy z dziećmi – Łódź

pracownicy_kompres

Poszukujemy wychowawców do pracy z dziećmi w Rodzinnych Domach Dziecka w Łodzi

 

Osoba zainteresowana pracą u nas musi spełniać ustawowe warunki
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.
Oraz posiadać następujące kompetencje:
-Posiadać podstawowe umiejętności kulinarne
-Być dyspozycyjną
-Uznawać potrzeby i prawa dziecka
– Posiadać chęć darzenia czymś i świadczenia pomocy bez oczekiwania wzajemności,
-Posiadać umiejętność współdziałania,
– Szanować odmienność i odrębność,
-Preferować różnorodność i zmiany,
-Umieć dostosować zachowanie do zmian,
-Akceptować środowisko dziecka oraz jego wygląd, płeć i wiek,
-Być łagodnym w sądach i liberalnym w poglądach,
– Być zadowolonym z siebie i swojego życia,
-Posiadać gotowość uczenia się,
-Posiadać zdolność rozpoznawania własnych potrzeb,
-Mieć zrównoważone emocje i zdolność samokontroli,
-Posiadać umiejętność komunikowania trudności i negocjowania rozwiązań
Oferujemy:
Więcej informacji o rekrutacji : Paweł Burski tel. 695 406 218
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres e-mail: pawel.burski@happykids.org.pl

 

 

 

Dodaj komentarzPartnerzy strategiczni