Strona główna   »   Aktualności   »   Statuetki Ambasadora Fundacji HAPPY KIDS wręczone

Statuetki Ambasadora Fundacji HAPPY KIDS wręczone

136

W związku z uruchomieniem 10. Rodzinnego Domu Fundacji HAPPY KIDS Zarząd i Rada zaprosili na uroczyste spotkanie osoby , bez których nie byłaby możliwa realizacja społecznego projektu, alternatywnego dla dużych placówek opiekuńczo-wychowawczych.     Od 2002 roku Fundacji udało się wypracować model współpracy oparty na zaangażowaniu wielu podmiotów od władz samorządowych, poprzez organizacje pozarządowe, przedstawicieli świata biznesu po indywidualnych darczyńców oraz sympatyków. Istotną rolę odegrały też media, które kształtowały wrażliwość społeczną pozwalającą zmieniać rzeczywistość na bardziej przyjazną dzieciom osieroconym społecznie.

Po raz pierwszy nadano tytuł oraz wręczono statuetki Ambasadora Fundacji HAPPY KIDS.  Laureatami zostali: prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, wojewoda łódzki  Jolanta Chełmińska i starostowie Stanisław Cubała, Andrzej Szymanek  oraz  Marcin Karpiński. „To dla fundacji ogromy zaszczyt mieć tak wspaniałych Przyjaciół”- podkreślił w swym wystąpieniu prezes Kartasiński, wręczając statuetki Ambasadora.

Radosław Wiśniewski, fundator, zwrócił uwagę na  rolę przekazu dziennikarskiego i zaangażowania mediów w propagowaniu działalności Fundacji Happy Kids i idei zawodowego rodzicielstwa zastępczego. Rada i Zarząd Fundacji HAPPY KIDS wyróżnili Marka Składowskiego i Andrzeja Beruta z Radia Łódź, Jacka Grudnia z Oddziału Łódzkiego TVP, Bartosza Lichawskiego z Radia Złote Przeboje, Barbarę Mrozińską-Badurę i Elżbietę Grzeszczuk-Chętko z TV TOYA, Barbarę Piegdoń-Adamczyk oraz Małgorzatę Kozerawską z Łódzkiej Gazety Wyborczej, Marzannę Zielińską z TVN, Roberta Sakowskiego i Annę Kulik z Dziennika Łódzkiego.

Wzruszającym  momentem uroczystości było wręczenie symbolicznego  szklanego serca państwu Jolancie i Jarosławowi Durdeniom prowadzącym od 10 lat jeden z rodzinnych domów  dziecka fundacji.

Dodaj komentarzPartnerzy strategiczni