Strona główna V2

Jesteśmy fundacją działającą na rzecz dzieci.
Każdemu dziecku chcemy zapewnić równe szanse w realizacji celów życiowych.

Happy Kids

Wizja i misja

Fundacja Happy Kids jest organizacją działającą na rzecz dzieci od 2001 roku, posiadającą status OPP od 2004 roku. Naszą misją jest zapewnienie równych szans każdemu dziecku w realizacji swoich celów życiowych, teraz i w przyszłości. Naszą wizją jest świat, w którym każdemu dziecku przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka oraz innych międzynarodowych standardach traktujące dziecko jako podmiot praw człowieka.W tym celu utworzyliśmy łącznie 18 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa maksymalnie po 8 dzieci, aktywnie wspieramy rodzicielstwo zastępcze i instytucje publiczne w procesie deinstytucjonalizacji opieki zastępczej. Organizujemy też szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Pomogliśmy

0

osieroconym

Pomogliśmy

0

chorym i niepełnosprawnym

Pomogliśmy

0 +

z terenów wiejskich

Nasze akcje

Wyzwanie 7 Happy Summits podjęte przez Michała Leksińskiego

Happy Bus – Wszędzie dobrze, ale razem najlepiej

S.O.S Ukrainie

Prowadzimy 18 domów

Fundacja Happy Kids jest organizacją działającą na rzecz dzieci od 2001 roku, posiadającą status OPP od 2004 roku. Naszą misją jest zapewnienie równych szans każdemu dziecku w realizacji swoich celów życiowych, teraz i w przyszłości.
Naszą wizją jest świat, w którym każdemu dziecku przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka oraz

Budujemy nowy dom pomocy w Opatowie

Aktualności

Blog