Wesprzyj Oddział Dziecięcy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Curie Skłodowskiej w Zgierzu

[FMP]Dziękujemy za Twoje wsparcie…[/FMP]