fbpx

Rodzinny Dom Pomocy Społecznej

Projekt zakłada powstanie pierwszego w Polsce Rodzinnego Domu Opieki Społecznej dla byłych wychowanków z pieczy zastępczej.

Motywy przedsięwzięcia

Damian, jeden z podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka w Sokolnikach, zanim trafił do Domu Pomocy Społecznej uczył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach. Uwielbiał angażować się we wszelkie prace domowe i ogrodnicze. Pomagał w kuchni przy przygotowaniu posiłków, pieczeniu czy sprzątaniu. Aktywnie spędzał wakacje i ferie zimowe. Podróżował wspólnie z innymi wychowankami. Uwielbiał jeździć na rowerze i słuchać muzykę. Damian, wszystkie Święta i wolne chwile spędzał w Rodzinnym Domu Dziecka Sokolnikach. To był jego rodzinny dom przez ponad 8 lat.

Przyszedł jednak rok, w którym Damian osiągnął wiek 25 lat i system się o niego zaczął upominać. System jednak nie przewiduje, że dzieci, których dysfunkcje uniemożliwiają samodzielne życie w dorosłości mają te same potrzeby i pragnienia jak wszystkie inne. Też chcą żyć w Domu, miejscu, które da im poczucie bezpieczeństwa, przynależności i aktywność każdego dnia. Jednak system dla takich osób przewiduje tylko Dom… Pomocy Społecznej, w którym wraz z setką innych pensjonariuszy tworzy bezimienną grupę osób, oczekującą aż wydarzy się coś, co urozmaici choć jeden dzień, wśród mijających lat.

Właśnie z tego powodu, dla osób takich jak Damian, tworzony jest Rodzinny Dom Pomocy Społecznej.

Pomysłodawcy i cele projektu

Inicjatorami przedsięwzięcia są Aleksander Kartasiński – prezes Fundacji Happy Kids oraz Adam Kopis – wójt gminy.

Celem głównym projektu jest włączenie się w proces deinstytucjonalizacji opieki senioralnej i zwrócenie uwagi na grupy osób, które zostały pominięte przez system pieczy zastępczej – dzieci, które ze względu na swoje dysfunkcje nie mogą samodzielnie kontynuować życia po opuszczeniu rodzin zastępczych czy domów dziecka. System zapomina również o osobach, które dożywają wieku senioralnego a wychowywały się w domach dziecka, o osobach które nie stworzyły swoich rodzin i nie mają bliskich, którzy pomogliby im w jesieni życia. Obie te grupy pozostają skazane na samotność i zapomnienie.

Organizacje pozarządowe są komplementarną częścią systemu polityki społecznej realizowanej przez samorządy. Gmina Łęka Opatowska dostrzegła możliwość synergii w działaniach podjętych na rzecz swoich mieszkańców tworząc Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze z projektem utworzenia całodobowego, kameralnego domu opieki.

Fundacja Happy Kids prowadzi w pobliżu trzy Rodzinne Domy Dziecka, w jednym z których wychowywał się właśnie Damian. Jego historia poruszyła serca gminnych samorządowców, szczególnie że w tych domach przebywają też inne dzieci, które niebawem czeka los podobny do Damiana – los człowieka pozbawionego szans na samodzielne życie.

Podczas toczonych rozmów wielokrotnie pojawiał się temat podkreślający problem, że obecnie przejście dorosłego, niepełnosprawnego wychowanka Rodzinnego Domu Dziecka, który dorastał w przyjaznym otoczeniu i warunkach kameralnych, do zinstytucjonalizowanej placówki wiąże się z traumą. Niekorzystna zmiana częstokroć prowadzi do utraty podmiotowości i skazuje pensjonariusza na życie w izolacji. Projekt powstania Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej dla osób dysfunkcyjnych, które przez wiele lat były podopiecznymi pieczy zastępczej, ma na celu ochronę praw do niezależnego życia poprzez m.in. aktywizację zawodową w ramach prowadzonej spółdzielni socjalnej oraz integrację z lokalną społecznością.

Dlatego, przekazanie przez gminę części kompetencji z obszaru polityki społecznej na rzecz Fundacji Happy Kids jest tworzeniem nowej jakości opieki senioralnej opartej na realizacji zadań nałożonych na gminy z dobrymi praktykami i możliwościami jakie posiada organizacja pozarządowa.

Pomysłodawcy przedsięwzięcia, dostrzegając potrzebę stworzenia alternatywnej dla Domów Pomocy Społecznej formy usług opiekuńczych i bytowych, świadczonych całodobowo dla osób z pieczy zastępczej i wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności- pomocy, chcą w ten sposób wywołać ogólnopolską dyskusję o konieczności reorganizacji opieki nad ludźmi, których los skazał na samotność. Poszukiwanie nowych form i rozwiązań jest niezbędne, aby tworzyć nowoczesne i lepiej funkcjonujące systemy w obszarze polityki społecznej. Kameralne warunki tego wyjątkowego miejsca zapewnią wysoką jakość świadczonych usług opiekuńczo-medycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pensjonariuszy. Oprócz deinstytucjonalizacji opieki społecznej, ośrodek będzie realizował istotne zadania z zakresu polityki senioralnej, gdyż należy pamiętać, że wielu seniorów wymagających stałej opieki to byli wychowankowie pieczy zastępczej.

Drogi Partnerów skrzyżowały się przy okazji wakacyjnej akcji Happy Bus, prowadzonej od 11. lat. Łęka Opatowska jest jednym z przystanków na trasie Happy Busa, który to dostarcza dzieciom z gminy niezapomnianych wrażeń i atrakcji. W sąsiedztwie miejscowości znajdują się również 3 Rodzinne Domy Dziecka Fundacji Happy Kids. Władze gminy, tak jak fundacja Happy Kids, mają doświadczenie w procesach deinstytucjonalizacji, aktywizacji i wspierania lokalnej społeczności, o czym świadczą prowadzone na szeroką skalę długofalowe działania społeczne. Cechą obydwóch partnerów jest strategiczne planowanie przedsięwzięć w sposób kompleksowy. Wieloletnia współpraca Łęki Opatowskiej z Fundacją Happy Kids opiera się na zaufaniu, profesjonalizmie i stanowi doskonały przykład dobrych praktyk współpracy pomiędzy gminną jednostką samorządu terytorialnego a organizacją pożytku publicznego.

Etapy i szacunkowe koszty realizacji projektu:

I etap:

  • Przygotowanie projektu adaptacji budynku
  • Wykonanie prac niezbędnych do rozpoczęcia budowy: aktualizacja 300 000 zł (przed wzrostem cen 200 000 zł)

II etap:

  • Remont i adaptacja budynku: aktualizacja  1 300 000 (przed wzrostem cen 800 000 zł)

III etap:

Wyposażenie wyremontowanego budynku i uruchomienie działalności:  aktualizacja 400 000 zł (przed wzrostem cen 200 000 zł)

Prace zakładane w I Etapie projektu już ruszyły!

Dokumentacja projektowa została przygotowana i zatwierdzona, a na plac budowy wkroczyła już ekipa budowlana, która rozpoczęła prace rozbiórkowe.
W pierwszej kolejności zdemontowany zostanie dach, a następnie stropy i ściany wewnętrzne. Tak naprawdę z budynku zostaną tylko zewnętrzne ściany. Prace te są konieczne, aby maksymalnie dostosować budynek do potrzeb jego przyszłych mieszkańców. 
 

Rozbiórka dachu (lipiec 2022)

Stan obiektu sprzed budowy (zdjęcia archiwalne)