Strona główna   »  

opieka

DSCF1735 4 sierpnia 2018 Co o pieczy zastępczej każdy wiedzieć powinien…

Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ustaliła następujące formy pieczy (art. 34) : 1) rodzinna, 2) instytucjonalna. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Czytaj więcej
DSCF0739 11 lipca 2015 Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni…

Wakacje to pora wyjazdów, rozjazdów, urlopów od siebie i do… siebie.

Czytaj więcej


Partnerzy strategiczni