Archiwa tagu: rodzina zastępcza

Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ustaliła następujące formy pieczy (art. 34) :
1) rodzinna,
2) instytucjonalna.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Czym jest rodzina zastępcza i jak podołać wychowaniu siedmiorga dzieci? Co sprawia, że ktoś decyduje się

2/2