Archiwa tagu: Zawód-rodzic

Jak co roku Fundacja Happy Kids, przy współpracy z przyjaciółmi z biura podróży Rainbow Tours S.A.,

16 tys. Tyle dzieci wciąż przebywa w instytucjonalnych domach dziecka. To tak, jakby wszyscy mieszkańcy Buska-Zdroju

Paulina swoją biologiczną rodzinę pamięta jak przez mgłę. Taty właściwie nie poznała. Zniknął, nim jeszcze się

Do Świąt Bożego Narodzenia zostało zaledwie kilka dni. Jest to czas, który kojarzy się beztrosko, z

Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids” poszukuje rodzin do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Zadaniem rodziny będzie opieka

Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ustaliła następujące formy pieczy (art. 34) :
1) rodzinna,
2) instytucjonalna.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Rodziną zastępczą są ludzie, którzy decydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami.

“Dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze

1. życiorys 2. podanie 3. potwierdzenie obywatelstwa polskiego i stałego zameldowania w Polsce (ksero dowodu osobistego)

PRIDE – RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA / ADOPCJA PROGRAM INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH Czy wiesz,

Fragment artykułu Marzeny Siembab, pracownika socjalnego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom “Misja Nadziei” opracowanego na podstawie książki

Rodzina długoterminowa – spokrewniona i niespokrewniona – dziecko mieszka i wychowuje się w rodzinie zastępczej do

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby

Jeśli chcesz zaopiekować się dzieckiem: Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Działu Pomocy Rodzinie

Zapytaj siebie… Czy lubisz przebywać z dziećmi? Czy jesteś cierpliwy i wyrozumiały dla dziecięcych problemów? Czy

15/15