fbpx

Archiwa tagu: Zawód-rodzic

Do Świąt Bożego Narodzenia zostało zaledwie kilka dni. Jest to czas, który kojarzy się beztrosko, z

Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids” poszukuje rodzin do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Zadaniem rodziny będzie opieka

Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ustaliła następujące formy pieczy (art. 34) :
1) rodzinna,
2) instytucjonalna.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Rodziną zastępczą są ludzie, którzy decydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami.

“Dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze

1. życiorys 2. podanie 3. potwierdzenie obywatelstwa polskiego i stałego zameldowania w Polsce (ksero dowodu osobistego)

PRIDE – RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA / ADOPCJA PROGRAM INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH Czy wiesz,

Fragment artykułu Marzeny Siembab, pracownika socjalnego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom “Misja Nadziei” opracowanego na podstawie książki

Rodzina długoterminowa – spokrewniona i niespokrewniona – dziecko mieszka i wychowuje się w rodzinie zastępczej do

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby

Jeśli chcesz zaopiekować się dzieckiem: Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Działu Pomocy Rodzinie

Zapytaj siebie… Czy lubisz przebywać z dziećmi? Czy jesteś cierpliwy i wyrozumiały dla dziecięcych problemów? Czy

12/12