Pomysłodawcy i cele projektu

Pomysłodawcy i cele projektu

Inicjatorami przedsięwzięcia są Aleksander Kartasiński – prezes Fundacji Happy Kids oraz Adam Kopis – wójt gminy. Celem głównym projektu jest włączenie się w proces deinstytucjonalizacji opieki senioralnej i zwrócenie uwagi na grupy osób, które zostały pominięte przez system pieczy zastępczej – dzieci, które ze względu na swoje dysfunkcje nie mogą samodzielnie kontynuować życia po opuszczeniu rodzin zastępczych czy domów dziecka. System zapomina również o osobach, które dożywają wieku senioralnego a wychowywały się w domach dziecka i nie mają bliskich, którzy pomogliby im w jesieni życia. Obie te grupy pozostają skazane na samotność i zapomnienie.

Czytaj dalej…

Gmina Łęka Opatowska dostrzegła możliwość synergii w działaniach podjętych na rzecz swoich mieszkańców tworząc Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze z projektem utworzenia całodobowego, kameralnego domu opieki. Fundacja Happy Kids prowadzi w pobliżu trzy Rodzinne Domy Dziecka, w jednym z których wychowywał się właśnie Damian. Jego historia  poruszyła serca gminnych samorządowców – los człowieka pozbawionego szans na samodzielne życie. Podczas toczonych rozmów wielokrotnie pojawiał się temat podkreślający problem, że obecnie przejście dorosłego, niepełnosprawnego wychowanka Rodzinnego Domu Dziecka, który dorastał w przyjaznym otoczeniu i warunkach kameralnych, do zinstytucjonalizowanej placówki wiąże się z traumą. Niekorzystna zmiana częstokroć prowadzi do utraty podmiotowości i skazuje pensjonariusza na życie w izolacji. Powstanie Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej ma na celu ochronę praw do niezależnego życia poprzez m.in. aktywizację zawodową w ramach prowadzonej spółdzielni socjalnej oraz integrację z lokalną społecznością.

 

Partnerstwo gminy z NGOsem

Przekazanie przez gminę części kompetencji z obszaru polityki społecznej na rzecz Fundacji Happy Kids jest tworzeniem nowej jakości opieki senioralnej opartej na realizacji zadań nałożonych na gminy z dobrymi praktykami i możliwościami jakie posiada organizacja pozarządowa.

Pomysłodawcy przedsięwzięcia, dostrzegając potrzebę stworzenia alternatywnej dla Domów Pomocy Społecznej formy usług opiekuńczych i bytowych, świadczonych całodobowo dla osób z pieczy zastępczej i wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy, chcą w ten sposób wywołać ogólnopolską dyskusję o konieczności reorganizacji opieki nad ludźmi, których los skazał na samotność.

Czytaj dalej…

Poszukiwanie nowych form i rozwiązań jest niezbędne, aby tworzyć nowoczesne i lepiej funkcjonujące systemy w obszarze polityki społecznej. Kameralne warunki tego wyjątkowego miejsca zapewnią wysoką jakość świadczonych usług opiekuńczo-medycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pensjonariuszy.

W sąsiedztwie miejscowości znajdują się również 3 Rodzinne Domy Dziecka Fundacji Happy Kids. Władze gminy, tak jak fundacja Happy Kids, mają doświadczenie w procesach deinstytucjonalizacji, aktywizacji i wspierania lokalnej społeczności, o czym świadczą prowadzone na szeroką skalę długofalowe działania społeczne. Wieloletnia współpraca Łęki Opatowskiej z Fundacją Happy Kids opiera się na zaufaniu, profesjonalizmie i stanowi doskonały przykład dobrych praktyk współpracy pomiędzy gminną jednostką samorządu terytorialnego a organizacją pożytku publicznego

 

Rodzinny Dom Pomocy Społecznej powstaje przy współpracy z gminą Łęka Opatowska  oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.