Strona główna   »   Aktualności   »   Poszukujemy pary małżeńskiej do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka

Poszukujemy pary małżeńskiej do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka

62

Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids” poszukuje rodziny do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.Zadaniem rodziny będzie opieka i wychowanie dzieci w systemie tradycyjnym.
I TY MOŻESZ STWORZYĆ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

Praktyka wykazuje, że spełnienie samych wymogów formalnych nie daje gwarancji stworzenia udanej rodziny zastępczej. Sukces i satysfakcję gwarantuje potencjał predyspozycji, które może odkryć w sobie każdy.

Wystarczy:

– szanować innych,
– być zaradnym,
– umieć skutecznie szukać pomocy,
– być zadowolonym z siebie i swojego życia,
– wykazywać empatię, ale i umiejętność dystansowania się,
– chcieć robić coś dobrego dla innych i samego siebie w myśl zasady, że dobro wraca dobrem.

W zamian otrzymasz poczucie, że rekompensujesz dzieciom traumę wyniesioną z biologicznego domu, że przywracasz wiarę w świat ludzi dorosłych, że wykonujesz pracę niezwykłą i budzącą podziw, nawet, jeżeli nie zawsze jest wyrażany wprost.

Oferujemy:

– Stałą pracę
– Możliwość realizacji potrzeb związanych z pomocą
dzieciom krzywdzonym i porzuconym przez rodziców
– Dobre warunki płacowe i zatrudnienia
(etat dla prowadzącego placówkę oraz dla wychowawcy)
– Bardzo dobre warunki lokalowe i bytowe na czas
sprawowania opieki (dom jednorodzinny)
– Opiekunowie prowadzący i ich dzieci nie ponoszą
żadnych kosztów eksploatacji domu
– Fundacja zapewnia stałą pomoc i wsparcie w
zakresie opieki i wychowania
– Szkolenia podnoszące umiejętności
wychowawczo-opiekuńcze, wsparcie psychologiczne

Wymagania:

– Małżeństwo
– Wykształcenie minimum średnie maturalne
– Doświadczenie w opiece nad dziećmi (własne lub zawodowe)
– Zainteresowania i pasje
– Zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 3 miesiące (obu małżonków)
– Stałe miejsce zameldowania
– Dobra znajomość obsługi komputera
– Dobry stan zdrowia
– Prawo jazdy kat. B

Rodziny zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, CV, na adres biura fundacji:

Fundacja „Happy Kids” , 92-308 Łódź ul. Widzewska 22

lub na adres e-mail:biuro@happykids.org.pl

Dodaj komentarzPartnerzy strategiczni