Aktualności

Drogi Emerycie, Drogi Rencisto! Dlaczego 1% Twojego podatku tak wiele dla nas znaczy? Od 20 lat

Formularz zgłoszeniowy Happy Bus Ten rok będzie wyjątkowy, bo to już X edycja, w ramach, której

W ostatnim tygodniu mieszkańcy Rodzinnego Domu Dziecka w Lubczynie – w ramach ćwiczeń z kamerą –

Rozlicz się z nami Online dla seniorów Online dla pracowników Program do pobrania Fundacja Happy Kids

15 stycznia przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, Fundacji Happy Kids oraz Rodzinnym Domem Dziecka Fundacji Happy Kids w Lubczynie przekazali Fotel Pani Janinie Ochojskiej.

Dzisiaj o godz. 13:00 wręczymy pierwszy Fotel Niezależności Pani Janinie Ochojskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Mikołaj w trasie… Ufffff, udało się!!!! Dzięki wsparciu darczyńców i niezawodnych pomocników św. Mikołaja zdążyliśmy dostarczyć

Fundacja Happy Kids wspólnie z członkami Związku Rezerwistów Wojska Polskiego w Łodzi zorganizowała zbiórkę pieniędzy na

Helpdesk for Kids

Partnerzy fundacji stworzyli inicjatywę Helpdesk for Kids w celu wsparcia fundacji środkami na naukę zdalną dla dzieci.

Fundacja Happy Kids, utworzyła pierwszy w Polsce dom dla dzieci z pieczy zastępczej, nad którymi opiekunowie nie mogą dalej sprawować opieki, bądź istnieje konieczność zaopiekowania dziecka chorego na COVID.

Dlaczego w dobie, kiedy nowe rodzinne domy dziecka są bardzo potrzebne zamykane są już istniejące?
Brak współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a osobami bądź instytucjami podejmującymi się opieki nad dziećmi. Dotyczy tp również pytania, dlaczego rodziny zastępcze migrują pomiędzy powiatami i województwami.

W całej dyskusji o pandemii nie wybrzmiewa problem, w jaki sposób pandemia wpływa na dzieci w pieczy zastępczej i ich opiekunów.
Chciałbym kilka chwil poświęcić refleksji jaka mi towarzyszy od początku pojawienia się problemu.

Świąteczny łańcuch pomocy - 1

Karmniki i domek dla pieska, przekazane przez Zakład Karny w Siedlcach to tylko część tego niezwykłego

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Emilki Karasiewicz – miała tylko 36 lat.Chcemy

Fotel Niezależności

Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna spowodowała powrót do nauki zdalnej i zamkniecie dzieci w domach

Uroczyste otwarcie trzech nowych Rodzinnych Domów dla Dzieci Fundacji Happy Kids

Podsumowanie letniej akcji dla dzieci HAPPY BUS 2020

15 lipca odbyła się uroczysta odprawa autobusów, które wyjechały w tegoroczną trasę Happy Bus 2020

UWAGA Otwieramy 3 nowe Rodzinne Domy Dziecka!!!!

40/290